_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_
Kính chào Quý Thầy Cô và Quý Phật Tử

Bấm Để xem Danh Sách Toàn Bộ File MP3 --> https://mp3.sachphat.net/PhapAm